Evangelische basisschool De Rank Arnhem

Aanmelden

Wanneer u nieuwsgierig bent naar onze school, willen we u heel graag uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We willen u graag beter leren kennen en onze school laten zien. U kunt daarvoor contact opnemen met Erik Hendriksen directie@ebs-derank.nl Ook hebben we regelmatig Open Ochtenden waarop u in alle klassen even kunt komen kijken. De data voor deze Open Ochtenden volgen zo spoedig mogelijk.

 

Mocht u overwegen om uw kind bij EBS De Rank aan te melden, dan kunt u hiervoor een formulier op school halen of aanvragen.

Het aanmeldingsformulier ontvangen we graag tijdig – liefst zo vroeg mogelijk – terug op school. Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat, is het een goed moment uw kind aan te melden wanneer het drie jaar geworden is.

Nadat u het aanmeldingsformulier hebt ingeleverd, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wanneer u voor het eerst een kind aanmeldt, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek ontvangt u verdere informatie over de school, kunt u terecht met uw vragen, krijgt u een rondleiding door de school en worden eventueel nadere afspraken gemaakt.

Aannameprocedure

Met alle ouders wordt na de aanmelding van hun kind(eren) een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek vragen we u zoveel mogelijk informatie over het kind te geven. Ook schriftelijke gegevens, zoals eerdere rapporten of onderzoeksgegevens, zijn voor ons van belang. Het doel van dit gesprek is het kind zo goed mogelijk in beeld te krijgen en te bepalen of onze school het onderwijs en de zorg voor het kind kan geven. Omdat we graag een eerlijke beslissing willen nemen, volgen we een zorgvuldige procedure. Informatie inwinnen bij de school van herkomst, wanneer van toepassing, is ook onderdeel van de procedure. Tenslotte testen we alle kinderen die aangemeld worden voor gr. 3 t/m 8 op het gebied van lezen, spelling en rekenen.

Wanneer alle gegevens zorgvuldig zijn overwogen, nemen we de beslissing over de toelating. Hierbij spelen oa. onderstaande punten een rol:

  • sluiten de verwachtingen van de ouders aan bij de identiteit en het onderwijs van de school?
  • is er specifieke onderwijskundige hulp nodig en kan de school deze geven?
  • per wanneer wensen de ouders hun kind te laten komen?