Evangelische basisschool De Rank Arnhem

BSO De Herberg

CKO De Herberg biedt op evangelische basisschool de Rank christelijke en  huiselijke naschoolse opvang aan in BSO de Rank. We vinden het allereerst belangrijk om een veilige, gezellige plek te zijn waar kinderen graag komen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar ze zich geliefd en gezien weten, waardoor ze zich vrij kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen spelen.De omgeving rond de BSO biedt allerlei mogelijkheden voor spelen, bewegen, tuinieren en ontdekken. Tijdens de opvang gaan we dan ook zoveel mogelijk elke dag naar buiten.

Kindgerichtheid staat bij ons centraal, en we vinden het daarom belangrijk om elk kind goed in beeld te hebben. We hechten daarom ook veel waarde aan nauw contact met ouders, een goede overdracht en korte communicatielijnen. Hoe wij de opvang vorm geven, en hoe wij met kinderen omgaan wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en kinderopvang.

Onze 'leefregels' vatten dit samen;
–       We gaan liefdevol met onszelf, de ander en de omgeving om vanuit de overtuiging dat we allemaal waardevol zijn omdat we allemaal door God gemaakt en geliefd zijn.
–       We zijn mild naar onszelf en de ander, we veroordelen elkaar niet, maar willen het beste in de ander zien en eventuele conflicten oplossen.
–       We mogen ontdekken welke talenten we van God hebben gekregen, we stimuleren elkaar daarbij en vullen elkaar daarin aan.
–       We zijn niet alleen op onszelf gericht maar denken na hoe we wat kunnen betekenen voor anderen en hoe we goed en duurzaam met onze omgeving en de natuur om kunnen gaan.

Samen geven we zo vorm aan waar we voor staan; christelijke, kindgerichte en persoonlijke Kinderopvang waar plezier, verbinding en aandacht centraal staat. De BSO is momenteel open op donderdag. Bij voldoende aanmeldingen zullen we ook op andere dagen open gaan. Opvang tijdens studiedagen en vakanties is desgewenst ook mogelijk. Op dit moment voegen BSO de Rank en BSO 't Voorhuys tijdens de vakanties samen op BSO 't Voorhuys in Arnhem Noord. Op onze website www.christelijkekinderopvang.nl kunt u meer lezen over onze missie, visie en onze tarieven.

Wilt u meer informatie, of wilt u eens vrijblijvend komen kijken op de BSO dan horen we het graag. Hiervoor kunt u terecht bij Heidy Berkhof, via heidyberkhof@christelijkekinderopvang.nl of tel. 06 45 56 45 15