BSO KleurRijk

Buitenschoolse opvang CKO KleurRijk 

Buitenschoolse opvang (BSO) wordt op EBS De Rank aangeboden door CKO KleurRijk. De buitenschoolse opvang is geopend aansluitend op de schooltijden, iedere maandag, dinsdag en donderdag. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan krijgen naschoolse opvang in een huiselijke sfeer. Hoe wij de opvang vorm geven, en hoe wij met kinderen omgaan wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en kinderopvang.

Christelijke buitenschoolse opvang

CKO KleurRijk biedt een veilige, gezellige plek waar kinderen graag komen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar ze zich geliefd en gezien weten, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen spelen. De omgeving rond EBS De Rank biedt allerlei mogelijkheden voor spelen, bewegen en ontdekken. Tijdens de opvang gaan we dan ook zoveel mogelijk naar buiten.

Elk kind krijgt aandacht

Buitenschoolse opvang op EBS De Rank is erop gericht dat de kinderen zich op een goede manier kunnen ontwikkelen. Bij CKO KleurRijk hebben wij de kinderen goed in beeld. Elk kind krijgt van ons ruim aandacht.

Plezier, verbinding en aandacht

We hechten er veel waarde aan nauw contact met jou als ouder(s) of verzorgers, een goede overdracht en korte communicatielijnen.  Onze leefregels vatten dit samen;

  • We gaan liefdevol met onszelf, de ander en de omgeving om vanuit de overtuiging dat we allemaal waardevol zijn omdat we allemaal door God gemaakt en geliefd zijn;
  • We zijn mild naar onszelf en de ander, we veroordelen elkaar niet, maar willen het beste in de ander zien en eventuele conflicten oplossen;
  • We mogen ontdekken welke talenten we van God hebben gekregen, we stimuleren elkaar daarbij en vullen elkaar daarin aan;
  • We zijn niet alleen op onszelf gericht maar denken na hoe we wat kunnen betekenen voor anderen en hoe we goed en duurzaam met onze omgeving en de natuur om kunnen gaan.

Samen geven we zo vorm aan waar we voor staan; christelijke, kindgerichte en persoonlijke kinderopvang waar plezier, verbinding en aandacht centraal staan.

Openingstijden

De BSO is momenteel open op maandag, dinsdag en donderdag. Opvang tijdens studiedagen en vakanties is desgewenst ook mogelijk. Op onze website kun je meer lezen over onze missie, visie en onze tarieven.

Meer informatie? Of eens vrijblijvend komen kijken op de buitenschoolse opvang? Stuur je e-mail naar: derank@kleurrijk.nl