Kijk- en spreekmoment ouders

Kijk- en spreekmoment ouders 27 januari en 4 februari zijn de oudergesprekken waarbij alle ouders worden ingepland voor een gesprek met de leerkracht van jouw kind(eren). We willen graag met jou in gesprek naar aanleiding van de rapporten.

Tijdens deze gesprekken bespreken we hoe het gaat met jouw zoon of dochter, met daarbij de gegevens van het rapport. We vinden dit gesprek daarom ook heel belangrijk en zelfs onmisbaar om samen met jou de beste keuzes te maken voor jouw kind(eren).

Hieronder bevinden zich de tijden:

  • Maandag 27 januari tussen 14.30 uur en 16.30 uur
  • Dinsdag 4 februari tussen 14.30 uur en 16.30 uur
  • Dinsdag 4 februari tussen 18.30 uur en 19.30 uur 

Je kunt per mail (contact@ebs-derank.nl) uiterlijk 16 januari een voorkeur aangeven of een tijd die echt niet mogelijk is.