Onderwijs

'Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de ranken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij kun je niets.' (Johannes 15:5, Bijbel in gewone taal)

God heeft ons allemaal uniek en bijzonder gemaakt. We mogen er zijn met onze eigen manier van spelen, leren en ontdekken. Bij ons op school kijken we op deze manier naar elkaar en vormen we een vertrouwde omgeving. We werken samen, spelen samen, leren samen en zorgen voor elkaar. Onze liefde voor Jezus staat daarbij centraal. Zijn Liefde is een voorbeeld voor wat ons bindt.

Op onze school staat kwalitatief goed onderwijs voorop. We zijn een lerende organisatie met verschillende specialisaties. Om die kwaliteit te leveren heeft ons onderwijs een aantal kenmerken:

- Onderwijsaanbod per leerjaar

De leerstof is verdeeld in aanbod per groep. Ieder jaar werken we met genormeerde doelen waardoor we zowel op groepsniveau als op individueel niveau kunnen evalueren. Met die evaluatie stemmen we het onderwijsaanbod en de instructie af, zodat elk kind krijgt wat het nodig heeft.

- Instructie

Van nature willen alle kinderen leren. Met onze effectieve instructie zorgen we voor die mogelijkheid, als groep en gedifferentieerd op niveau. Kinderen worden maximaal betrokken en kunnen oefenen met de nieuw geleerde kennis en vaardigheden.

- Ondersteuningsbehoefte

Ieder kind is anders, dat is juist zo mooi! We willen ons onderwijs maximaal afstemmen op die kinderen. Ieder kind zal net op een andere manier leren. Soms juist op een manier waardoor er meer tijd voor nodig  is, de opbouw wat langzamer is, stap voor stap of met meer begeleiding en instructie. Anderen hebben uitdaging nodig, leren door analyseren, evalueren en creëren. Voor deze kinderen is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusgroep op de Rank.

- Pedagogisch klimaat

We geloven dat we aan het werk zijn in Gods Koninkrijk. In het samen leven en leren willen we dat kinderen gezien, gekend en geliefd worden. Om dat te behouden en te leren werken we volgens de principes van de Vreedzame School.

Onze uitgangspunten:

1. Je bent waardevol; veiligheid, kwaliteit en ambitie.

2. Je bent verbonden; met Jezus, met leerkrachten en ouders. Samen spelen en werken.

3. Je bent aan het leren; Uitdagend onderwijs, ruimte voor ontdenkken en nieuwsgierig zijn.