Open ochtenden

Maandag 18 en donderdag 21 november zijn er weer open ochtenden. Op beide ochtenden worden minilesjes van 20 minuten gegeven. Allerlei vakken in de groepen komen aan bod, zoals rekenen, spelling, godsdienst en Kids dichtbij God. We willen op die ochtenden een indruk geven van hoe wij lesgeven. 

De ochtenden zijn voor ouders van de school en ouders die nog een basisschool gaan kiezen. De keus voor Evangelisch onderwijs is een heel bewuste, en in de school kijken en in gesprek gaan is dan heel nuttig. Bewust hebben we ook lesjes die heel typerend zijn voor Evangelisch onderwijs. Tegelijk is er gelegenheid om vragen te stellen over hoe we les geven en vorm geven aan de identiteit van de school.

De ochtenden zijn van 8.25 uur  - 11.45 uur.

Andere data:

OPEN DAG: 13 maart 2020

OPEN LESSEN: 12 en 14 mei 2020