Ouder Hulp Commissie

Graag maken we bij diverse activiteiten op en rondom school gebruik van de inzet van ouders. Geen enkele school kan meer zonder ouderhulp en ook wil willen graag ouders inzetten om allerlei zaken die buiten het directe onderwijs vallen, te realiseren. Omdat er steeds meer zaken vanuit de ontwikkeling van de school en de regelgeving vanuit de overheid binnen  het takenpakket van de leerkrachten valt, blijft er bij hen minder ruimte over om extra activiteiten te organiseren. Omdat we het erg belangrijk vinden, vragen we hierbij de inzet van ouders.

Op diverse terreinen hebben we hulp nodig: bij projecten; bij excursies als chauffeur en/of begeleider van een groepje kinderen; voor het versieren van de school voor het kerstfeest; voor het organiseren van een feestelijk ontbijt bij Pasen; voor het helpen bij het maken van de schoolkrant; voor een stapel boeken uit de bibliotheek halen of weer terugbrengen; voor klussen in en om de school; voor het wassen van handdoeken, voor het luizenteam; voor de organisatie en uitvoering van de sport/speldag...

We kennen op school de zgn. Onderwijs Hulp Commissie. In deze OHC zitten ouders die al deze ouderhulp coördineren. Aan het begin van elk schooljaar wordt aan alle ouders een opgaveformulier voor ouderhulp verstrekt. Na invulling regelt de OHC dat alle activiteiten worden bemenst en dat op het moment dat het nodig is, de activiteit uitgevoerd wordt. Soms gebeurt dit in samenwerking met een leerkracht, soms speelt dit zich buiten de groepen af.

Het mailadres van de OHC is ohc@ebs-derank.nl.