Overblijfouders

Een onderdeel van de Ouder Hulp Commissie zijn de overblijfcoördinatoren. Zij houden zich alleen bezig met het opzetten en regelen van de overblijftijd. Ze doen dit met vrijwillige ouders, die volgens een rooster tijdens de overblijftijd tussen de middag, toezicht houden op de kinderen. Deze ouders dienen een zgn. Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te kunnen overleggen en worden tevens geschoold voor deze taak. Uiteraard worden de kosten voor VOG en scholing vergoed.

We zijn nog hard op zoek naar een aantal ouders die willen helpen door 1 of 2 keer per maand toezicht te houden op het plein tijdens de pauze (12.00 - 12.30 uur). Mocht je jezelf daar voor willen inzetten, graag aanmelden bij contact@ebs-derank.nl.