Evangelische basisschool De Rank Arnhem

Team

Op EBS De Rank werken enthousiaste leerkrachten die vanuit hun persoonlijke overtuiging les geven aan de kinderen. Zij vormen samen het team van de school, een groep professionals die vanuit hun passie voor kinderen en geroepen tot dit werk, het onderwijs op school vormen inhoud geven.

Om hen heen staan mensen die hen ondersteunen. Een onderwijs-assistent, een intern begeleider en een leerkracht. Met elkaar staan ze om de meesters en juffen heen en willen met hen het onderwijs en de ondersteuning van de kinderen realiseren.

In schooljaar 2018-2019 werken er 11 personeelsleden op school. De meeste geven les, anderen helpen ons met hun specialisaties.

Groepsleerkrachten

groep 1/2  Rianne Lugthart  - Jans / Karin Koning - van den Berg

Vanaf januari 2019 hebben we twee kleutergroepen, Trinette Pronker - Kuijpers

groep 3/4  Elsbeth Jaspers - Specken / Martineke Breman - van Heusden

groep 5/6  Dana Derksen - van Baren / Elsbeth Jaspers - Specken

groep 7/8  Christa van Alten - van Eck / Willy Groeneveld

Onderwijs Assistent

           Tineke Krale - Peterse

Onderwijs Ondersteuner Plusgroep

           Geertje van der Lugt-Meijer

Intern Begeleider

Hanneke de Zoete - Verkerk

Gymlessen groep 3 t/m 8

Erik Hendriksen

Directeur

Erik Hendriksen

 

Telefoon school:  026 – 389 02 47

Algemeen email-adres: contact@ebs-derank.nl

Rianne Lugthart - Jans

groepsleerkracht groep 1/2

Martineke Breman

groepsleerkracht groep 3/4 en 5/6

Karin Koning - van den Berg

groepsleerkracht groep 1/2

Elsbeth Jaspers-Specken

groepsleerkracht groep 3/4

Hanneke de Zoete - Verkerk

Intern Begeleider - Plusgroep

Christa van Alten - van Eck

groepsleerkracht groep 7/8

Erik Hendriksen

groepsleerkracht groep 7/8 - Directeur

Tineke Krale - Peterse

Onderwijs Assistent

Dana Derksen - van Baren

leerkracht groep 5/6