Vacature

EBS de Rank, onderdeel van Stichting de Passie, is een basisschool met kwalitatief goed onderwijs, waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal staat. We hebben een ruim gebouw in Arnhem, Rijkerswoerd. Als Evangelische school zijn we uniek in de omgeving en hebben een streekfunctie. Kinderen komen uit de ruime omgeving en uit veel verschillende kerken.

Per 1 januari 2022 (of zsm daarna) hebben wij een vacature voor

Intern Begeleider (0,3 fte)

Onze school – leerlingen en medewerkers

Al onze medewerkers zijn gedreven christenen die geloven dat God met elke leerling een uniek plan heeft. Met 15 collega’s verzorgen we het onderwijs voor 110 kinderen verdeeld over 5 groepen.

We werken volgens het pedagogische concept De Vreedzame School en zijn in het schooljaar 2019-20 gestart met IPC.

 

De uitdaging

De IB-er die wij zoeken gaat zich richten op …

 • Coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid en leerlingenzorg in de school
 • Coaching en begeleiding van het onderwijsteam
 • Beleidsadvisering en -ontwikkeling op het gebied van leerlingenzorg, ondersteuningsbeleid en kwaliteitszorg

Op verzoek kan voor deze vacature een functieprofiel worden toegezonden.

 

Jij bent een IB-er die…

 • Jezus Christus van harte volgt en dient;
 • Vanuit overtuiging kiest om bij te dragen aan evangelisch-christelijk onderwijs;
 • Een verbindende rol heeft in het ontwikkelen van de leerkracht en een lerend team;
 • Aantoonbare vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden heeft en ervaring heeft op het gebied van leerlingbegeleiding;
 • Kennis heeft van emotionele- en gedragsproblemen en gedragspatronen van de leerlingen en de aanpak daarvan;
 • Inzicht heeft in de taak, organisatie en werkwijze van de school en de zorgstructuur binnen een samenwerkingsverband.
 • Vaardig is in het analyseren van problemen en creatief is in het bedenken van passende oplossingen.
 • Ervan houdt complexe zorgcassussen om te zetten in een planmatige en doelgerichte aanpak waar ouders en leerkrachten handelingsbekwaam worden.

 

Wij verwachten daarnaast dat je actief en meelevend lid bent van een christelijke (kerkelijke) gemeente en lezen graag waarom je als christen werkzaam zou willen zijn in een Bijbelgetrouwe organisatie.

 

Wat wij bieden…

 • Een functie waarbij je samen met de locatieleider en de directeur het team begeleid in het vertalen van de visie in actie.
 • Een betrokken en enthousiast team met een gemeenschappelijke christelijke basis;
 • Een plek in de expertisegroep voor po-kwaliteitszorg van de Passie;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs. Salaris € 2.643 - € 4.861 bij een fulltime dienstverband (Schaal 11), vakantiegeld 8% en 6,3% eindejaarsuitkering;
 • Aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • Een jaarcontract, dat bij goed functioneren wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

 

Ben je enthousiast over deze functie en wil je met volle overtuiging meewerken aan ons onderwijs? Stuur dan uiterlijk 10 december motivatiebrief met CV aan Erik Hendriksen (directeur) naar ehendriksen@passie.net. Voor meer informatie kun je contact met hem opnemen via 06 – 5738 1549.

Een geldig Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk bij indiensttreding.
Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande vacature stellen we niet op prijs.

Geen evenementen