Voor ouders

We hechten sterk aan een goed contact tussen ouders en de school. Ouders weten heel veel van hun kind en blijven te allen tijde degene(n) die eerst verantwoordlijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van hun kind(eren). Als school vullen we een deel van deze verantwoordelijkheid in en proberen hierbij open te staan voor de inbreng van ouders. We vinden het belangrijk dat school en gezin elkaar aanvullen.

Daarom is een goede communicatie tussen thuis en school wezenlijk. De kinderen worden aan de dagelijkse zorg van de school toevertrouwd en om die zorg zo optimaal mogelijk te laten zijn, is het belangrijk om te weten wat er thuis en op school gebeurt.

De betrokkenheid van de ouders vinden we essentieel in onze school en daarom doen we er ook veel aan om deze betrokkenheid gestalte te geven en te stimuleren. In de schoolgids kun je lezen op welke maneiren we daar vorm aan geven. Op deze site een aantal items die we speciaal onder jouw aandacht willen brengen.